Bài viết

Ảnh mạch của bàn phím cơ Filco

Chào các Cậu, Trong khuôn khổ chương trình công bố mọi thông tin related tới việc vọc vạch các loại bàn phím cơ thì hôm...

Mardi Gras Edition KOBO Frame

Trong năm 2016 tại miền Nam Louisiana ( Mỹ ) đã có một trận lụt rất lớn, do đó Filco đã làm một số...