Bài viết

Mua Keycaps ở đâu?

Keycap không chỉ là phím chức năng đơn thuần cho bàn phím cơ mà nó còn ảnh hưởng tới cảm giác khi gõ phím,...