user

277 articles

Kinh nghiệm chọn Switch cho bàn phím cơ

SWITCH: Cherry MX Blue Clicky + Tacticle 55cN force Tuyệt vời cho gõ chữ và thích hợp cho người dùng bình thường có xu hướng...

Sự khác nhau giữa bố cục và các loại bàn phím có dây, không dây

Nguồn: https://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=en&u=https://www.coolblue.nl/en/advice/best-keyboard-for-you.html&prev=search BỐ CỤC CỦA BÀN PHÍM CƠ Nói sâu hơn một chút về khâu đầu tiên trong việc chọn mua bàn phím cơ, chính là...

Chọn mua bàn phím cơ

Có một thời hầu như mọi bàn phím đếu sử dụng công tắc cơ học riêng dưới mỗi phím, nhưng dù cho nguyên liệu...

Phân loại Keycap của bàn phím cơ – Profile Keycaps là gì ?

https://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=en&u=https://www.daskeyboard.com/blog/mechanical-keyboard-guide/&prev=search https://www.pcworld.com/article/240939/mechanical_keyboards_should_you_switch_.html Sau switch, một thành phần quan trọng thứ hai của Bàn phím cơ là Keycap. Keycap nói nôm na là từng phím rời nằm...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox