user

363 articles

Mất bao lâu để làm quen với việc chuyển sang dùng bàn phím cơ

Có rất nhiều điều bạn phải làm quen khi dùng một bàn phím cơ mới. Nhất là với những người mắc hội chứng "không-muốn-thay-đổi-thói-quen"...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox